Muokattu 28.07.2019

Merimaskun kirkon seinässä olevasta Epitafista saa viitteen siitä mistä Johan Fordell ja vaimo Briita saapuivat Merimaskuun. Ruotsin Lännansta (nyk. Strängnäs) löytyy Nyckelbergan kartano, jonka voutina Johan Fordell ilmeisesti toimi.

"NEMO HIC EXCIPITVR. Jordisk Jämmer/ Pust och Twång/ Til een Himmelsk Seger-Sång/ Förwäxladt; Då den Ehreborne Gudfruchtige och Dygdesamme Matronans, Hust. BRIITA Jacobs Dotters/ Fordom Befalnings-Mans på Nyckelberg/ Ehreborne och Wälbetrodde Sal. JOHAN MATTS SONS FORDHELLS/ Effterlefwerskas och Kärälskelige Makas/ Hwilken uppå sit 43 åhrs Ålder uthi en salig stund denne Werldennes Oroo/ och Twång saligen den 2 Februarij Anno 1694 valedicerade, Andelöse Lekamen med Hederlig Lijk Process, och Förnämbligt Medföllie til des Lägerställe och Hwijlorum uthi Merimasko Kyrckia den 18 Martii dereffter nidsattes/ där at förvänta Frelsarmannens JESU Christi Uppenbarelse på sidsta HERrans Dagh."

”Sururuno Jalosukuisen ja uskollisen Nyckelbergin entisen käskynhaltijan Johan Matinpoika Fordhellin rakastetun, jalosukuisen, Jumalaa pelkääväisen ja hyvin hyveellisen puolison Briita Jaakontyttären muistolle, joka 43-vuotiaana autuaasti kuoli tämän maailman tuskasta ja vaivasta 2.2.1694 ja haudattu Merimaskun kirkkoon 18. maaliskuuta siellä odottaakseen Vapahtajansa Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä Viimeisenä Herran päivänä” Suomennos Merimaskun seurakunnan sivuilta.1, 2

TAULU 1 1, 2, 3, 4,5

Johan Mattsson Fordell, Lännan (nyk. Strängnäs) Nyckelbergan kartanon vouti, s. n. 1619 Ruotsissa?, k.n. 1691. Johan Mattsson Fordell ilmaantuu Merimaskun Tammisaareen nähtävästi arrendaattoriksi vuonna 1682 ja esiintyy siellä perheineen vuoteen 1691, jolloin Brita-vaimo mainitaan leskenä 1, 2, 3. - Puoliso Briita Jacobsdotter, s.n. 1650 Ruotsissa?, k. 2.2.1694 Merimaskussa.

Lapsia:

  1. Jacob Johansson mainitaan Merimaskun Tammisaaressa vuonna 1696.
  2. Henrik Johansson (puoliso Lisa) mainitaan Merimaskun Tammisaaressa vuonna 1697.
  3. Catharina, taulu 2.

TAULU 2

Catharina Johanintytär Fordell, s. 3.6.1679 Lännassa?, k. 9.4.1751 Turussa. Mainitaan Merimaskun Tammisaaressa vuosina 1695 ja 1696, 5 - Puoliso 6.3.1697 Naantalissa Johannes Allenius, s. Nousiaisten Sontamalan kylässä 7.10.1673. Vanhemmat Gustaf Allenius ja Maria Larsintytär Jägerhorn. Katso Allenius-suku, taulu 4.

Lähteet:

  1. Personskrifter hanforande sig till Finland 1562-1713 (No. 1444): bibliografisk förteckning 2 (1650–1679); Toini Melander. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1953. – Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja,
  2. Merimaskun srk. esite Luettu 28.7.2019.
  3. Pekka Hiltunen, sähköpostit 13.7., 13.8., 14.8., 16.8. ja 17.8.2017
  4. SAY, Merimasku 1674-1693 Suomen Kansallisarkisto; Asutuksen yleisluettelot; Merimasku 1674-1693.
  5. SAY, Merimasku 1694-1713 Suomen Kansallisarkisto; Asutuksen yleisluettelot; Merimasku 1694-1713.


 

Copyright © Juha Sinivaara 2017-19