Etusivulle 
Muokattu 12.11.2008

Tämä ns. vanhempi Frille-suku on lähtöisin Tanskasta 1, jossa 1270-luvulla Frellav Tuomaanpoika luovutti Etelä-Jyllannissa sijaitsevia maatiloja Lögumin luostarille 2. Hänen pojanpoikansa Frellav Haakoninpoika sai aatelisarvon 1334. Tämän pojanpoika Håkan oli jo unionin alkuaikoina siirtynyt Suomeen.1

TAULU 1

Frellav Tuomaanpoika.

Poika:

 1. Haakon Frellavinpoika.

Poika:

 1. Frellav Haakoninpoika, sai aatelisarvon 1334.1

Poika.

 1. Kristiern Frellavinpoika, taulu 2.

TAULU 2

Kristiern Frellavinpoika, tanskan aatelia, Ribehusin vouti 1382; sai 1408 todistuksen Riben pormestarilta ja raadilta, että hän oli syntyisin kunnon ritarista ja huovista; kuoli 20.1.1418, haudattu Riben tuomiokirkkoon.1 - 1. puoliso N.N.1 - 2. puoliso Ermegaard Eggartintytär Altena, vanhaa holsteinilaista sukua 3, jonka jälkeen perinnönjako pidettiin 1460.1

Lapset: (joiden joukossa)

 1. Hakon eli Håkan Kristierninpoika, taulu 3.
 2. Klaus.2
 3. 2. Eggert, valtaneuvos; ritari 1; kamarimestari; Kööpenhaminan linnan päällikkö; maanpaossa 1468-69 Lyypekissä; kuoli 1470.3

TAULU 3

Håkan Frille, syntynyt Tanskassa; kihlakunnan tuomari Halikon kihlakunnassa 1410 4; maaoikeuden jäsen Turussa 1415 5; antoi 1425 veljelleen herra Klaulle valtuuden jakaa perintöomaisuus isovanhempiensa jälkeen Tanskassa, pysyen itse Suomessa; sinettitodistaja Kemiössä 1432 ja Turussa 1433 6; kihlakunnan tuomari ja maaoikeuden jäsen vielä 1434 7; kuollut ennen 1442 ja haudattu Pyhän ruumiin kuoreen Turun tuomiokirkkoon, jolle hän itsensä ja vaimonsa leposijasta ja heidän sekä heidän isovanhempiensa sielujen pelastukseksi, lahjoitti Rugnolan tilan Kemiön pitäjästä. - Puoliso N.N., joka oli elossa 1442. (Vanhan sukukirjan mukaan hän olisi ollut Elin Klasintytär Kurki.) 1

Lapset:

 1. Frille tai Frellav Håkaninpoika, todisti 1442 äitinsä pyynnöstä isänsä, Håkan Kristerinpojan, lahjoituksen, Rugnolan tilan Kemiöstä, Turun tuomiokirkon Pyhän ruumiin kuorelle, mutta ei ehtinyt ennen kuolemaansa allekirjoittaa lahjoituskirjettä 8; asemies; sinettitodistaja Turussa 1447; sinetöi 1449 Ruotsin puolesta sopimuksen Gottlannista; maaoikeuden jäsen 9; tunnusti 1457 kuningas Kristian I Suomen aatelin joukossa. 1
 2. Magnus Frille, Gräfsebodassa Ruotsissa; kihlakunnan tuomari Österrekarnisin kihlakunnassa 1439 ja vielä 1470 1; antoi 17.10.1458 Kasteholmassa kirjeen, jossa luovutti sisarelleen Margitille osansa kiinteistöstä Turussa 10; esiintyi vielä 30.7.1472, jolloin antoi sisarenpojalleen kaniikki Håkan Andersinpojalle (Lindelöf-suku, taulu 2) perintöosan talosta Turussa 11. - Puoliso Jutta Torkkelintytär Vällingestä.1
 3. Johan Frille, ritari Tanskassa, kuollut n. 1468.1
 4. Krister Frille, taulu 4.
 5. Matts Frille, Perniön Frillannissa eli Viipurissa; maankatselmusmies Perniössä 26.2.1477 12; kirjoitutti itsensä vanhan sukukirjan mukaan myös Haapanieman Kiskossa; luovutti osuutensa Perniön Tykössä Magnus Frillelle ennen 1500. - Puoliso Margareta Benktintytär (Dufva-suku, taulu 3); häntä kutsuttiin Viipurin vaimo Marieksi "hustru Maria i Viborg".1
 6. Ingeborg Håkanintytär, taulu 6.
 7. Karin Håkanintytär, eli leskenä 1472, jolloin luovutti perintöosansa tontista Turussa sisarenpojalleen kaniikki Håkan Andersinpojalle (Lindelöf-suku, taulu 2).1. - Puoliso Peder Svärd , Ala-Satakunnan kihlakunnan tuomari 1463, 1465, 1466; Pohjois-Suomen laamanninoikeuden jäsen 1453; tunnusti 1457 kuningas Kristian I Suomen aatelin joukossa. Vanhemmat kihlakunnantuomari Olof Svärd ja Elin Jönsintytär (Svärd - Kurki suku, taulu 3).1
 8. Margit Håkanintytär, eli 1458, jolloin hänen veljensä Magnus Frille "kaikesta rakkaudesta ja hyvästä tahdosta" antoi hänelle joitain tontteja Turussa.1,10

TAULU 4

Krister Frille, Kiskon Haapaniemen herra; hovipoika Tanskassa 1445; panttasi 1447 tilansa Hillerupissa sedälleen herra Klaus Kristerinpojalle1; tunnusti kuningas Kristian I 24.6.1457 Suomen aatelin joukossa 13; kihlakunnan tuomari Halikon kihlakunnassa 1463 1, 1464 14; kuningas Kaarle Knuutinpojan neuvostossa 1464 15; Etelä-Suomen laamanni 1567 16 ja vielä 28.1.1472; kuollut ennen 1.8.1472 1. - 1. puoliso Kristina Jakobintytär Garp (Garp, Storgård suku, taulu 2). - 2. puoliso Elin Magnuksentytär, joka 1.8.1472 luovutti perintöosansa tonttiin Turussa kaniikki Håkan Andersinpojalle (Katso Lindelöf-suku, taulu 2).1, 17

Lapset:

 1. Magnus Frille, asemies; linnanisäntä Turussa 1499-1502; toimi suuren venäläissodan aikana 1495 piispa Maunu Särkilahden (Stiernkors, Särkilahti vanhempi suku, taulu 2) lähettämien joukkojen päällikkönä Viipurissa; otti osaa tuimaan Vatukiven taisteluun 12.10.1495, jossa turhaan koetettiin murtaa linnaa ja kaupunkia piirittävien venäläisten saartorengasta, joutui venäläisten vangiksi; vapauduttuaan 1497 hän sai piispalta palveluksistaan ja vaivoistaan kaksi tilaa Kemiön Sandöstä; 1500  suoritetussa jaossa hänen veljensä Håkan luovutti puolikkaansa Perniön Tyköstä, toisen puolen hän sai veljeltään Matts Frilleltä; tuli Hannu kuninkaan toimesta Turun linnanvoudiksi 1499 ja puolusti 1502 linnaa sen kolmikuukautisen piirityksen aikana Sten Sturen joukkoja vastaan; häntä kutsuttiin 1501 "fowgte  pa Abo hus" 18, ja 1502 kuninkaan kirjeessä "Mogens Frille, vår ämbetsman på Åbo"; luovutti linnan Sten Sturelle 6.9.1502; kieltäytyi 1504 vannomasta uskollisuudenvalaa uudelle valtionhoitaja Svante Sturelle; omisti Fulkilan Uskelan pitäjässä; teki testamentin Perniön Tykössä (Teijo) 24.2.15088; kuoli ennen 8.12.1508, naimattomana 1; hänen ja hänen velivainajansa suuri omaisuus joutui tällöin osaksi Turun tuomiokirkolle ja maamme luostareille ja osaksi sukulaisille; sukukartano Haapaniemi siirtyi hänen langolleen, laamanni ja valtaneuvos Klaus Henrikinpoika Hornille (Horn-suku, taulu 3).2
 2. Håkan Frille, Sauvon Kärkisten herra; asemies 1494; luovutti 1500 Perniön Tykön veljelleen Magnus Frillelle; kuoli 1508.1
 3. Johan Frille, venäläisten vankina veljensä Magnuksen kanssa 12.10.1495 Viipurissa.1 - Puoliso Margareeta Linbeckintytär, mainitaan 4.3.1501.3
 4. Erik Frille, hänen veljensä Håkan myi 1494 itsensä  ja veljensä Johanin suostumuksella osansa Forssasta Tenstan pitäjästä Upplannista.1
 5. Ranghild Kristerintytär.1
 6. Malin Kristerintytär.1
 7. Margareta Kristerintytär.1 Joku edellä olevista kolmesta oli nunnana Naantalin luostarissa; Halikon Pamsila oli hänen ylläpitonaan.1
 8. 2. N.N. Kristerintytär, taulu 5.

TAULU 5

N.N. Kristerintytär, eli leskenä 1524. - Puoliso Etelä-Suomen laamanni Klaus Henrikinpoika (Katso Horn, Kankaisten suku, taulu 3).1

TAULU 6

Ingeborg Håkanintytär, tälle naissukulaiselleen "sin fränkä" antoi piispa Maunu Tavast 1439 Liedon Vääntelän myötäjäisiksi. - Puoliso Anders Henrikinpoika, aatelisen Lindelöf-suvun kantaisä. (Katso em. suku, taulu 2).1

Lähteet:

 1. Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, Jully Ramsay, Helsingfors 1909, s. 133-134.
 2. Kansallinen elämäkerrasto II, Porvoo 1929, s. 158-159.
 3. Horn-suvun alkuhistoriasta, Kaarlo Blomstedt, Historiallinen arkisto XXVII,5, Helsinki 1918, s 134, 136.
 4. DF/FMU 1329
 5. REA 352
 6. REA 438, 446
 7. REA 449
 8. REA 512
 9. REA 553
 10. REA 587
 11. REA 634
 12. DF/FMU 3676
 13. DF/FMU 3035
 14. REA 600-602
 15. DF/FMU 3244
 16. REA 609
 17. REA 635
 18. REA 691
 19. DF/FMU 5309


Copyright © Juha Sinivaara 2001-2005

webmaster