Etusivulle 
Muokattu 06.03.2014

Eräitä käsitteitä ja nimityksiä

Läänityksillä tarkoitetaan tilapäisiä veronluovutuksia, jotka oli annettu aatelismiehelle joko tämän eliajaksi tai vain toistaiseksi, jolloin kruunu saattoi ne milloin tahansa peruuttaa. Läänitys käsitti yksityisen talo tai kylän, korkeintaan jonkin verokunnan tai pitäjän, ja läänityksen saaja sai siitä kantaa hyväkseen maaveron, mutta hänellä ei ollut mitään valtaa alueeseen tai taloihin. Läänityksiä oli runsaasti 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa,mutta ne kävivät harvinaisemmiksi sitä mukaa kun toinen, aatelisille edullisempi verojenluovutusmuoto, lahjoitukset tulivat yleiseksi.

Lahjoitukset olivat perinnöllisiä veroläänityksiä. Niitä esiintyy jo 1500-luvun lopulla, joskin valtiopäivät hyväksyivät lahjoitusmenetelmän vasta vuonna 1604 ja Kustaa II Adolfin kuoltua niitä jaettiin runsaasti.

Gottlannin lain mukaan "maata ei koskaan osteta suvun ulkopuolelle" ja Länsi-Göötanmaan vanhemmassa laissa sanotaan: "Poika on isänsä perillinen, jos ei ole poikaa, silloin tytär". Ruotsissa vakiintui jo 1200-luvulla tyttärienkin perintöoikeus maahan, mutta he saivat jaossa vain puolet siitä mitä pojat saivat. Avioiduttuaan sai sekä poika että tytär vanhemmiltaan myötäjäiset, ja häiden jälkeisenä päivänä sai vaimo mieheltään huomenlahjan. Maanlain mukaan oli maan myyminen vieraalle sallittu, vain jos sitä kolmilla käräjillä oli ensin tarjottu sukulaisille eivätkä nämä olleet sitä lunastaneet hinnasta, jonka kolme myyjän ja kolme ostajan nimeämää miestä määräsi. Ellei näin menetelty, saivat myyjän sukulaiset koska tahansa lunastaa takaisin vieraalle suvulle myydyn maan.

Asemies oli alkuaan ritarin aseenkantaja, myöhemmin ritaria alempi aatelismies.

Rälssillä tarkoitettiin 1200-luvulta lähtien, vapautta maaverosta korvauksena sotapalvelusta ts. ratsumiehen varustamisesta. Vuodesta 1569 yhtä kuin aateli.

Rälssisäteritila, joka kuului aatelisille perinnöllisesti täysin verottomana asumatilana.

Indrodusointi tarkoittaa sisään ottamista, eli aatelis suvun ottamista ritarihuoneeseen.

Prebenda oli palkkaeduksi luovutettu kirkollisen laitoksen, viran tm. tuottama tulo.

Proventta, esim. nunnan ylläpitoa varten luostarille lahjoitettu tila.

Vaakunakirja oli aateliskirja, johon liittyi asianomaisen vaakunan kuva ja selitys.

Aateliskirja, asiakirja jolla aateluus vahvistettiin.

Sinettitodistaja, henkilö jolla oli sinetti ja joka allekirjoitti ja sinetillään vahvisti asiakirjan.

 


Copyright © Juha Sinivaara 2001-2005

webmaster