Muokattu 06.03.2014

Varsinais-Suomen muinaislinnat (22)

Halikko

Rikalan linnavuori
Muinaislinna, rautakauden lopun linnavuori ja kalmisto
Pk 2021 08 Halikko, x = 6697938, y = 2447995, z = 50-60
Linnavuoren laella on 180 m pitkä ja 2 m leveä kylmämuurauksella tehty kivivallin pohja, ilmeisesti paaluvarustuksen tai muurin perusta. Kohteelle viitoitus Valtatie 1:ltä, n. 1,3 km Halikon keskustan liittymästä Turkuun päin.
Mj.rek. 073 01 0021-22
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Pöylä
Linnavuori, rautakauden loppu
Pk 202105, x = 6696163, y = 2437002, z =
90 m pitkä valli
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Laitila

Kirkkelinna ja Hautvuori sijaitsevat Pirttikylän ja Kusnin välimaastossa, metsä- ja suoalueen keskellä, Laitilan keskustasta viitisen kilometriä lounaaseen.

Hautvuori
Linnavuori, varhaismetallikausi
Pirttikylä
Pk 1133 02, x = 6750509 y = 1542405, z = n. 20-30
Korkea kallioterassi on reunustettu epäyhtenäisellä kivivallilla, jonka sisäpuolella on suoritettu kaivauksia. Linnavuoren loivalla lounaisrinteellä on valli, muut rinteet ovat jyrkkiä ja varustamattomia. Vuoren poikki on pitkiä halkeamia, joiden alla ja välissä on luolamaisia muodostelmia. Pakolinna.
Kaiv.: Appelgren 1886, Ailio 1903.
Inv.kert. 1955 nro 322
Löydöt: KM 2500: 5-10, 4274
(Kartta)
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Kirkkenlinna
Linnavuori, rautakausi
Pirttikylä
Vuoren jyrkkärinteisellä loivahkolla luonaisrinteellä on n. 20 m pitkä valli, joka muodostaa linnapihan.Pakolinna.
Pk 1133 02, x = 6750944, y = 1541485, z = n. 20-30
Kaiv. 1886.
Inv.kert. 1955 nro 321
(Kartta)
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Seppälän linnavuoret
Linnavuori, rautakausi
Pk 1131 11, x = 6756000, y = 1531421, z = 20-30
Seppälän linnavuori on kallioinen n. 10 metriä korkea mäki. Lakialue on n. 100 x 200 m. Lännessä ja kaakossa kiertää yhtenäinen lähes puolikaaren muotoinen valli portinpaikkoineen. Seppälän isommalle linnavuorelle on viitoitus kylätieltä. Vuoren loivemmalla sivulla on havaittavissa selvä kivivalli
Kaiv. 1886.
Inv. kert. 1955 nro 320.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Vaimaron linnavuoret
Kaksi kivivallituksin suojattua linnavuorta jotka sijaitsevat Matinmaan metsäalueella. Niiden välissä on niitty.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Lieto

Vanhalinna
Muinaislinna
Pk 1044 10 Lieto, x = 6709183, y = 1575936, z =
Mäki on lähes kaikilta puolilta luoksepääsemättömän jyrkkä. Linnalla on ollut kolme käyttövaihetta pronssikaudella (1100-500 eKr.), kansaivaellus- ja merovingikaudella (n. 500-700 jKr.) ja rautakauden lopulla. Linnavuoren laelta on löydetty jäänteitä 10-11 rakennuksesta. Koillislaidalla on ollut kaksi vallia. Vanhalinna sijaitsee Turun keskustasta n. 5 km valtatietä 10 Hämeenlinnaan. Ohikulkutien jälkeen käännytään vasempaan Hämeen härkätielle. Hannunvaakunakyltti ohjaa museoalueelle.
Kaiv. 1886, 1889, 1908-09, 1957-60, 1964, 1970-75 ja 2002.
Löydöt: TYA 796:1-891.
Mj.rek. 423 01 0001-0002
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Kaskalan Linnamäki
Linnavuori, esihistoriallinen
Pk 1044 10, x = 6714612, y = 1580661, z =
(Kartta)
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Masku

Kajamon linnavuori, Kurittula
Rautakausi
Pk. , x = 6716227, y = 1564248, z =
Linnan kaakkoisosasta on löytynyt pienehkö valli.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Stenberga, Teinperin linna
Linnavuori, keskiaikainen 1100-1200-luvulta
Keskiaikaisen linnan rauniot kalliomäellä lähellä Maskun joen suuta. Löydetty historialliselle ajalle kuuluvia rakennusjäännöksiä. Paikalla on todennäköisesti ollut kivinen puolustustorni (15 x 15 m), piispojen tornilinna?.

Muurla

Muurlan Linnamäki (Yltjärven linnavuori)
Linnavuori, esi- tai varhaishistoriallinen aika
Pk 1044 07, x = 6697261, y = 2458729, z =
Linnamäki on laaja jyrkkärinteinen vuori, joka on ilmeisesti ollut puolustuslinna esi- tai varhaishistoriallisena aikana. Varustuksia on näkyvissä parissa kohtaa vuoren itärinteellä. Muinaislinnan vieressä pikku Linnamäki.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Nousiainen

Koljolan
Linnavuori, rautakausi
Pk 1044 08, x = 6724012, y = 1560712 , z =
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Laihoinen, Linnamäki
Linnavuori, rautakausi,
Pk 1044 05, x = 6723166, y = 1558578, z =
Peltojen ympäröimä kalliosaareke.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Repolan linnavuori

Rautakausi
Pk 1044 05, x = 6724502, y = 1558986, z =
Puoliympyrän muotoisen kivivallin ympäröimä kalliokumpare. Pohjoisrinne on jyrkkä. Loivaan etelärinteeseen on tehty pieni matala kivivalli varustuksen perustaksi. Vallin keskellä on porttiaukko.
Kaiv.: Appelgren 1886.
Löydöt: KM 2500: 1-4
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta


Paimio

Nakolinna, Veikari
Linnavuori, esihistoriallinen
Pk 2021 03, x = 6707477, y = 2426307, z =
Rinteet suojattu kivivallaein.
(Kartta)
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Muurmäki, Ruoklinna
Linnavuori, rautakausi
Pk 202106, x = 6706630, y = 2433927, z =
Kivivallein suojattu linnavuori.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Rekottilan linnavuori
Linnavuori, esihistoriallinen aika
Linnavuori on jyrkkärinteinen kallio, jonka laella on muutamassa paikassa kivivallin jäännöksiä, skä pronssikautisia hautaröykkiöitä.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Pertteli

Pöytiön linnavuori
Pk 2023 02, x = 6698318, y = 2463674, z =
Maasto on jyrkkärinteistä kalliota ja loivaa peltorinnettä.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Piikkiö

Huttulan linnavuori
Linnavuori, rautakausi
Pk 2021 03, x = 6702894, y = 2419354, z =
Erittäin jyrkkäseinäinen kallio, jonka kaakkoisreunalla on alempana sijaitseva tasanne, jossa havaittavissa matala luonnonkivistä tehty muurin jäännös. Vuonna 1994 löytyi linnavuoren alarinteestä merkkejä rautakauden asutuksesta.
Kaiv: Luoto & Aspelund 1983.
Löydöt: TYA 226
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Salo

Hakastaro
Linnavuori, rautakauden loppu
Pk 2021 11, x = 6695329, y = 2452776, z =
Korkean kallioisen kivimuurin rajaama sisäpiha. Muurin sideaineena on käytetty laastia. Eteläsivustalla kivivallituksen jäännöksiä ja itäreunaa kiertää 47 m pitkä ja 4-5 m leveä kivivalli. Salosta lähdettäessä Perniöntien itäpuolella. Tie erkanee Kankareen kartanon jälkeen vasemmalle. Ei pysäköintipaikkaa.
Kaiv.: Appelgren 1885, 1889, Rinne 1908.
(Kartta) (Kartta 2)
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Veitakkala
Linnavuori
Pk 2021 12, x = 6702320, y = 2454262, z =
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Sauvo

Lautkankare
Muinaislinna
Pk 2021 02, x = 6694087 , y = 2426166, z =
Kaiv: Luoto / Seppänen 1978
Löydöt: TYA 139.
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Somero

Linnamäki

Pk 2024 02, x = 6725059, y = 2469601, z =
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Turku

Linnasmäki, Räntämäki
Linnavuori, rautakausi
Pk 1043 12, x = 6708469, y = 1571803, z =
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta

Vehmaa

Lahdinko
Linnavuori, rautakausi
Pk 1044 02, x = 6729525, y = 1540010, z =
Katso tarkemmin karttapaikan kartasta


Copyright © Juha Sinivaara 2006

webmaster