Muokattu 06.03.2014

Karjalan muinaislinnat (25)

Antrea

Kaukola Linnavuori,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4111 11 Antrea, x = 6756 1, y = 458 1, z = 58
Linnamäen koillis- ja lounaissyrjät ovat jyrkät ja mahdottomat kiivetä. Linnamäenlaki n. 80x100 m.
Tark: Appelgren 1888
Määritys: Linnamäki - Uino Pirjo 1992

Harlu

Läskelä-Joensuu Linnavuori,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 05 Janaslahti, x = 6845 3, y = 551 1, z = 25
Tark.: Appelgren 1888, Koèkurkina 1981
NW-SE-suuntaista vuorta ympäröi lounaassa vesi. Vuoren rinteet eivät äkkijyrkkiä. Vallinjäännöset matalia.

Ilomantsi

Havukkakallio, Parppeila
Pk 4243 03 Maukkala, x= 6949 12, y = 548 05, z = > 190
Löydöt: KM Hist.Kok 62074

Impilahti

Mäkisalo Linnavuori,

Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 05 Janaslahti, x = 6840 8, y = 554 0, z = 77
Linnavuori sijaitsee Mäkisalon saaren eteläkärjessä. Sen laki on yli 70 m Laatokan pintaa ylempänä. Vuoren rinteet lähes äkkijyrkät mantereen puoleista rinnettä lukuunottamatta. Vallien ja jyrkänteen rajaama alue on n. 70 x 40 m. Päällystän halkaisee 2-3 m syvä sola. Kivivallit ovat Suomen korkeimmat.
Kart.: Laitinen 1878
Tark.: Appelgren 1888, Appelgren-Kivalo 1921, Hackman 1930, Voionmaa & Groundstroem 1938, Koèkurkina 1970,1981, Spiridonov 1983, 1984
Löydöt: 7963 Määritys: Linnamäki – Uino Pirjo 1992
(Kartta)

Mäkisalo Lapinsaari,
4144 04 Pellotsaari, x = 6839 4, y = 555 6, z = 25
Linna sijaitsee pienellä jokseenkin pyöreällä saarella. Saaressa vallit.
Tark.: Appelgren 1888 Määritys Uino Pirjo

Jaakkima

Suur-Mikli Linnamäki,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4141 06 Lahdenpohja, x = 6823 5, y = 519 1 , z = 40
Osa järvenpuoleisesta sivusta miltei äkkijyrkkä. Päällystän laajuus on n. 100 x 40 m. Laella kivivallin jäännöksiä.
Kaiv: Appelgren 1888, Spiridonov 1983, 1984
Tark: Appelgren-Kivalo 1921
Löydöt: KM 2614:1-4
(Kartta)

Korteela Linnamäki
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4141 09 Korteela, x = 6828 3, y = 522 2, z = 45
Pystysuoria kallioseinämiä on varsinkin eteläsivustalla. Mäen päällys on n. 70 x 100 m.
Tark.: Sirelius 1918, Appelgren 1921


Kaukola

Koverila Linnamäki,
4114 10 Kaarlahti, x = 6776 9, y = 493 6, z = 48
Pitkulaisen mäen pohjoisosa on matala ja leveä, eteläosa korkeampi ja kapea. Länsi- ja itäsyrjät ovat jyrkät. Vuori 34 m korkea. Säilynyt kolme kivivallia.
Tark: Appelgren 188?, Koèkurkina 1971
Määritys: Linnamäki - Uino Pirjo 1992

Kurkijoki


Lopotti Linnamäki,
Muinaislinna: AD 800 - keskiaika
4114 12 Kurkijoki, x = 6798 9, y = 493 9, z = 42
Kart.: af Grubbens
Kaiv.: Appelgren 1888, Schvindt 1889, Koèkurkina 1971, Saksa 1987
Tark.: Soikkeli 1912, Appelgren-Kivalo1921, Koèkurkina 1970, Saksa 1985
Löydöt: KM 2612:27-40, KM 2645:1-12
Määritys: Linnamäki – Uino Pirjo
(Kartta)

Hämeenlahti Linnavuori,
Muinaislinna: AD (800)1100-1500
4114 12 Kurkijoki, x = 6796 0, y = 494 6, z = 50
Kaiv.: Appelgren 1888-9.
Löydöt: KM 2613:1-49, KM 2673:1-68
(Kartta)

Korpisaari Rantalinnamäki,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4114 12 Kurkijoki, x = 6793 5, y = 495 4, z = 25
Tark.: Appelgren 1888, Saksa 1985

Riekkala Riuhtu Suurmäki,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4114 12 Kurkijoki, x = 6794 5, y = 493 3, z = 40
Tark.: Appelgren 1889

Kuuppala Jäämäki,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4114 12 Kurkijoki, x = 6796 5, y = 496 1, z = 55
Tark: Appelgren 1888, Ailio 1932, Saksa 1985
(Kartta)

Käkisalmi

Vanhalinna
Muinaislinna: 1200-luvulta alkaen
4131 03 Käkisalmi, x = 6768 9, y = 506 8, z = 8-10
Kaiv: Schvindt 1891, Gurina 1948, Kirpiènikov 1972, 1973, 1976, Nazarenko 1975, Èernov 1985, Saksa & Uino 1989, 1990, Saksa 1992, 1993
Löydöt: KM 2790:1-47, KäM

Lumivaara

Harvio Osippala Linnavuori,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4141 05 Sorola, x = 6815 1, y = 513 3, z = 40
Tark.: Appelgren 1888, Sirelius 1981, 1919

Räisälä

Tiuri Linnasaari/Tiurinlinna,
Muinaislinna: AD 900 - keskiaika
4113 10 Humalainen, x = 6747 4, y = 490 2, z = 15
Kaiv: Schvindt 1888, 1891, 1914, Appelgren 1889, Koèkurkina 1971, 1972, 1973, 1974, Kirpiènikov 1971
Tark: Appelgren 1888, Hackman 1892, Rinne 1914, Appelgren-Kivalo 1921, Ailio 1932, Pälsi 1935, 1944, Nordman 1937
Löydöt: KM 502, KM 259:1-10, KM 2672:1-11, KM 2740:1-20, KM 2788:1-18, KM 6699:1-22
(Kartta)

Sortavala

Tokkarlahti /Pohju Linnasaari,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 02 Tulolansaari, x = 6840 3, y = 542 8, z = 37
Tark.: Appelgren 1888, Rinne 1909, Koèkurkina 1974, Saksa 1989
Kaiv.: Schvindt 1889
Löydöt KM 2648:1-2
Määritys: Linna-saari. – Uino Pirjo 1992
(Kartta)

Liikola Paasonvuori (Paasonlinna)
Muinaislinna: AD 900-1300
4142 11 Sortavala, x = 6847 4, y = 537 1, z = 79
Tark.: Appelgren 1888, Europaeus 1929, Saksa 1989
Kaiv.: Koèkurkina 1974, 1975, 1978, 1979, 1980
Määritys Paasonvuori. – Uino Pirjo 1992

Rautalahti Linnavuori,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4142 07 Kuokkaniemi, x = 6832 0, y = 529 2, z = 40
Tark.: Appelgren 1888
Määritys: Linnamäki. – Uino Pirjo 1992

Tokkarlahti / Tukianmäki Linnavuori,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 02 Tulolansaari, x = 6840 9, y = 542 2, z = 49
Kaiv.: Schvindt 1879?
Tark.: Appelgren 1888, Koèkurkina 1970

Tulolansalmi Hiiretsaari,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 01 Honkasalo, x = 6839 7, y = 544 6, z = 20
Tark.: Appelgren 1888, Koèkurkina 1970
Määritys: Hiiretsaari. – Uino Pirjo 1992

Tulolansalmi Leiritsaari,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 02 Tulolansaari, x = 6841 7, y = 543 9, z = 27
Tark.: Appelgren 1888
Määritys: Leirsaari. – Uino Pirjo 1992

Tulolansaari Kannas Anttilanniemen linna,
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4144 01 Honkasalo, x = 6839 7, y = 547 7, z = 40
Kart.: Laitinen 1878
Tark.: Appelgren 1888, Koèkurkina 1970,
Kaiv.: Saksa 1989
Määritys: Linnamäki. – Uino Pirjo 1992

Möntsälä Hulkonvuoren linna,
Muinaislinna: rautakausi – keskiaika
4144 02 Tulolansaari, x = 6840 2, y = 549 1, z = 53
Kart.: Laitinen & Reinholm 1878
Tark.: Appelgren 1888
Määritys: (Koirinmäki). – Uino Pirjo 1992

Otsoinen Pusula Linnamäki
Muinaislinna: rautakausi - keskiaika
4142 10 Haavus, x = 6833 5, y = 530 8, z = 30-35
Tark.: Schvindt 1879

Taipalsaari

Linnavuori,
Ruusin Turasalo, Kirkonkylä
Pk 3134 04 Rutola, x = 6779 80, y = 557 20, z = > 100

Linnavuori,
Kuivaketvele, Taipale
Esihistoriallinen / historiallinen ?
Pk 3134 07 Lappeenranta, x = 6778 38, y = 560 26, z = 116,8
Korkeimalta kohdaltaa yli 40 m Saimaan pinnan yläpuolelle kohoava kallio, jonka rinteet kaakkoisrinnettä lukuunottamatta erittäin jyrkät. Linnavuoren laelta on löytynyt n. 40 pitkä valli, joka on rajannut lähes hehtaarin alueen.
Sijaitsee n. 6 km Lappeenrannan keskustasta luoteeseen Kuivaketvele-nimisen saaren koillisrannalla Taipalsaarelle johtavan tien itäpuolella.
Kaiv. 2002.
Lue lisää (Etelä-Karjalan museo)

Viipuri

Viipurin linna
Muinaislinna: AD 1100? - keskiaika
4022 06 Viipuri, x = 6734 6, y = 430 8, z = 0-5
Kaiv.: Cleve, Kronqvist, Meurman 1920-30-luku, Kaljundi 1965. 1967, 1969, Tjulenev 1979-89

 


Copyright © Juha Sinivaara 2006

webmaster