Muokattu 06.03.2014

Johdanto

Vanhimmat seurakunnat perustettiin 1220-1240-luvulla. Ensimmäiset kirkot olivat lamasalvotekniikalla tehtyjä hirsirakennuksia.

Uusimman tutkimuksen mukaan (Markus Hiekkanen) keskiajalla Suomeen rakennettiin 103 kivikirkkoa tai sellaisen osaa. Eräät näistä jäivät tosin kesken tai niistä saatiin pystyyn vain kivinen sakaristo. Vanhimmat kirkot rakennettiin 1200-luvulla Ahvenanmaalle. Viimeinen keskiaikainen kirkko valmistui 1555. Markus Hiekkasen mukaan kirkot rakennettiin yhtenäisen, koko Suomea koskevan suunnitelman mukaan ja ne rakennettiin melko nopeasti parin komen vuoden aikana kukin: ensin rakennettiin sakaristo, seuraavana kesänä runkohuone ja kolmantena kesänä kirkko holvattiin

Kirkkoja ei tehty siten, että ensimmäisenä olisi muurattu sakaristo puukirkon kylkeen ja jätetty kivisen runkohuoneen rakentaminen hamaan tulevaisuuteen.

Markus Hiekkasen mukaan mantereen kivikirkot tulee jakaa kahteen kirkkosukupolveen. Vanhemman sukupolven (luokka A) kirkot rakennettiin vuosien 1435-1490 välisenä aikana ja nuoremman (luokka B) 1480-1550. Vanhemman eli mantereen ensimmäisen sukupolven kirkot rakennettiin suunnilleen vuosien 1435 ja 1490 välisenä aikana pääpainon ollessa vuoden 1450 jälkeisinä muutamana vuosikymmenenä. Nuoremman eli mantereen toisen sukupolven kirkkoja alettiin muurata 1480-luvulla ja viimeisimmät tehtiin 1550-luvulla. Aiemmin oli jo Ahvenanmaalle rakennettu muutamia kivikirkkoja (luokka C). Ne poikkeavat tyyliltään mantereen kirkoista. Vanhin on Jomalan kirkko noin 1270-1290 ja sitten Lemlandinkirkko noin 1290-1310, muiden (Hammarland, Saltvik, Sund) ollessa 1300-luvulta. Nuorin, Eckerö on ilmeisesti vasta 1400-luvun alusta.

Mantereen ensimmäisen sukupolven kivikirkot rakennettiin melkein puhtaasti Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle ­ vain kolme kirkkoa nousi muualle nimittäin Ahvenanmaan Finströmiin, Etelä-Karjalan Vehkalahdelle ja Hämeen Hattulaan.

Toisen sukupolven kirkot ovat pääsääntöisesti Satakunnassa, Hämessä ja Pohjanmaalla, kun taas Savossa ja Karjalassa rakentaminen käynnistyi keskiajalla vain muutamassa pitäjässä. Lisäksi muutamia kirkkoja rakennettiin Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle ja Ahvenanmaalle.

Vain Ahvenanmaan vanhimmat ja mantereen ensimmäisen sukupolven kirkot rakennettiin Turun hiippakunnan normien mukaisesti. Kirkkoihin kuului runkohuone eli kirkkosali, sakaristo, asehuone, holvaukset ja tiiliset tai kiviset päätykolmiot. Lähes kaikki toisen sukupolven kirkot jäiväåt ainakin joiltain osin kesken. Kesken jäämisen merkkejä ovat erilliset sakaristot ja holvaamattomat, mutta holvattaviksi suunnitellut sakaristot, runkohuoneet ja asehuoneet sekä asehuoneen ja kivisen päädyn puuttuminen.

Rakennusaika = Markus Hiekkasen mukaan tarkoittaa, että kirkko rakennettiin yleensä muutamassa vuodessa ko. vuosien välissä.


Kirjallisuutta:

 1. Ars - Suomentaide 1, Keuruu 1987.
 2. Cardberg C. J., Kivestä ja puusta, Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja, Keuruu 2002.
 3. Hiekkanen, Markus, The Sone Churches of the Medieval Diocese of Turku, Suomen muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 101, Helsinki 1994.
 4. Hiekkanen Markus, Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki 2003.
 5. Kaipia, Jouni - Putkonen, Lauri, Suomen arkkitehtuuriopas, Keuruu 1997.
 6. Knapas, Marja Terttu (toim.), Vantaan Pyhän Laurin kirkko, Tutkielmia kirkon historiasta, Sulkava 1994.
 7. Linder, Marja-Liisa - Saloniemi, Marjo-Riitta - Krötzl, Cristian (toim.), Ristin ja Olavin kansaa, Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä.
 8. Pirinen Kauko, Suomen kirkon historia 1, Keskiaika ja uskonpuhdistuksen aika, Porvoo 1991.
 9. Santakari Esa, Keskiajan kivikirkot, Keuruu 1979.
 10. Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, Lieto 1980.

Linkkejä:

 1. Suomen keskiaikaiset kivikirkot
 2. Kivikirkko
 3. Museovirasto, Kirkolliset kohteet
 4. Tutkimus nuorentaa keskiaikaisia kirkkoja
 5. Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa
 6. Kirkkotuhot kautta aikojen
 7. Markus Hiekkanen "Tuli on koetellut keskiaikaisia..."
 8. Suomen keskiaikaiset kirkonkellot ja maininnat niistä
 9.  


  Kirkkosivut perustettu 8.6.2003

  Copyright © Juha Sinivaara 2003

  webmaster