Muokattu 12.11.2008

Suomen keskiaikaiset sinetit

Lähdekirjallisuus:

Lähteet:

Arkistojen lyhenteet

A. H.
G. M.
M. U.
S. B.
S. D.
S. T.
D. R. A.
D. S. A.
F. S. A.
G. A. S.
H. U. B.
L. S. A.
R. S. A.
S. R. A.
U. U. B.
V. H. A.
Å. H. M.
Arwidsson, Handlingar till upplysning af Finlands häfter.
Grönblad, Nya källör till Finlands medeltidshistoria.
Mecklenburger Urkundenbuch.
Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia.
Svenskt diplomatarium.
Rydberg, Sveriges traktater.
Danmarks riksarkiv. - Tanskan valtionarkisto.
Danzigs stadsarkiv. - Danzigin kaupunginarkisto.
Finlands statsarkiv. - Suomen valtionarkisto.
Geheimearkivet i Schwerin.
Helsingfors universitetsbibliotek. - Helsingin yliopistonkirjasto.
Lübecks statsarkiv. - Lyypekin valtionarkisto.
Revals stadsarkiv. - Tallinan kaupunginarkisto.
Sveriges riksarkiv. - Ruotsin valtionarkisto.
Uppsala universitetsbibliotek. - Upsalan yliopistonkirjasto.
Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien i Stockholm.
Åbo historiska museum. - Turun historiallinen museo.

 


Copyright © Juha Sinivaara 2003