Muokattu 12.11.2008

Lähteet:

  1. Bidrag till Åbo Stads historia II: II, Af Carl von Bonsdorff. Andra häftet (Afd. II-IV : Förvaltning, Rättskipning och Borgerskapet) Helsingfors 1892
  2. Bidrag till Åbo Stads historia II: III, Af Carl von Bonsdorff. Tredje häftet (Afd. V : Handel och sjöfart). Helsingfors 1894.
  3. Bidrag till Åbo Stads historia II: IV, Af Carl von Bonsdorff. Fjärde häftet (Afd. VI : Handvärk). Helsingfors 1894.
  4. Bidrag till Åbo Stads historia II: V, Af Carl von Bonsdorff. Femte häftet (Afd. VII : Kyrkan). Helsingfors 1898.
  5. Bidrag till Åbo Stads historia II: VI, Af Carl von Bonsdorff. Sjätte häftet (Afd. VIII - IX : Skolan och Universitetet. Tidsanda och seder). Helsingfors 1901.
  6. Bidrag till Åbo Stads historia II: XI, J.W. Ruuth: Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. Afd. II : Slottshöfningar och staden. Helsingfors 1912.
  7. Bidrag till Åbo Stads historia II: XII, J.W. Ruuth: Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. Afd. III : Borgerskapet och näringarna. Helsingfors 1916.
  8. Åbo i genealogiskt händseende på 1600- och början af 1700-talen af Tor Carpelan. Helsingfors 1890. (Länsi-Suomi 3).
  9. Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554-1809, 1. vihko, Helsinki 1963. - Yrjö Blomstedt, Eero Matinolli.
  10. Turun tuomiokapitulin matrikkeli, toim. Eero Matinolli, Turku 1976.


Sivu perustettu 20.4.2005

Copyright © Juha Sinivaara 2005

webmaster